Arlesheim

Osnovano srijeda, 13. novembar 1985.
Club 23269 - Distrikt 1980 - Broj povelje 0

Članovi

Aktivni članovi 67
- Muškarci 67
- Dame 0
Paul Harris Fellow priznanje 24
Gosti kluba 0
Počasni članovi 0
Ostali kontakti 1

Adresa

RC Arlesheim

Postfach 662
4144 Arlesheim
Switzerland

Kontakti